powercolorlogo

Overclocked to 1GHz

powercolorlogo

Set to work at 1100MHz for GPU

powercolorlogo

Factory overclocked to 1150MHz

powercolorlogo

Radeon HD 7870 clocked at 1100MHz

powercolorlogo

Liquid cooled HD 7970 for €729,90/£599.99

powercolorlogo

Two cards for now

powercolorlogo

Radeon HD 7970 Dual Fan

powercolorlogo

Most probably PCS+ series

powercolorlogo

Powercolor LCS HD 7970